Cennik usług
Ceny obowiązują od 05 października 2023 roku.

- Cennik usług przyjmowania nieczystości ciekłych i zagospodarowania odpadów w Zakładzie Oczyszczania Ścieków przy ul. Chemicznej 2 w Ostrołęce- pobierz

 

Ceny obowiązują od 05 kwietnia  2023 roku.

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. na wynajem sprzętu i powierzchni- pobierz

CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OPWiK SP. Z O.O. NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH, OPRÓŻNIANIE I CZYSZCZENIE PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH- pobierz

 

Ceny obowiązują od 07 lipca 2022 roku.

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o., samochodem specjalnym STAR/MAN SW-201A do czyszczenia wpustów ulicznych oraz odsysania nieczystości płynnych z obsługą - pobierz

 

Ceny obowiązują od 31 maja 2022 roku.

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. na usługi wodociągowo-kanalizacyjne poza eksploatacją i konserwacją sieci – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. w zakładowym laboratorium badania wody – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. w zakładowym laboratorium badania ścieków – pobierz

 

Archiwum:

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. na Oczyszczanie nieczystości ciekłych/unieszkodliwienie/utylizacja odpadów dowożonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Ostrołęce ul. Chemiczna 2 od 31.05.2022r. do 05.10.2023 r. - pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. na wynajem sprzętu i powierzchni od 07 lipca 2022r. do 03.04.2023 r – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. w zakładowym laboratorium badania ścieków od 20 maja 2019 r. do 31 maja 2022 r.– pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. w zakładowym laboratorium badania wody od 20 maja 2019 r. do 31 maja 2022 r– pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. na Oczyszczanie nieczystości ciekłych/unieszkodliwienie/utylizacja odpadów dowożonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Ostrołęce ul. Chemiczna 2 od 27 listopada 2019r. do 31 maja 2022 r - pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. na usługi wodociągowo-kanalizacyjne poza eksploatacją i konserwacją sieci od 07 lipca 2021 r. do 31 maja 2022– pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. na najem sprzętu i powierzchni obowiązujący od 24 marca 2021 r. do 07 lipca 2022 r. – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 27.11.2019 r. do 06.07.2021 r. na usługi wodociągowo-kanalizacyjne poza eksploatacją i konserwacją sieci – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 26.01.2021 r. do 23.03.2021 r. na najem sprzętu i powierzchni – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 16.12.2019 r. do 25.01.2021 r. na najem sprzętu i powierzchni – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 20.05.2019 r. do 15.12.2019 r. na najem sprzętu i powierzchni – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 20.05.2019 r. do 26.11.2019 r. na usługi wodociągowo-kanalizacyjne poza eksploatacją i konserwacją sieci – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 20.05.2019 r. do 26.11.2019 r. na Oczyszczanie nieczystości ciekłych/unieszkodliwienie/utylizacja odpadów dowożonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Ostrołęce ul. Chemiczna 2 - pobierz

- Ceny obowiązujące w OPWiK od 15.04.2019 r. do 19.05.2019 r. - pobierz

- Ceny obowiązujące w OPWiK od 23.07.2013 r. do 14.04.2019 r. - pobierz