Władze SpółkiOPWiK

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników
Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Prezydenta Miasta Ostrołęki– Pana Łukasza Kulika.

Rada Nadzorcza

 • Włodzimierz Walenty Janczewski
  Przewodniczący Rady Nadzorczej - przedstawiciel Miasta
 • Kazimierz Łoniewski
  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -  przedstawiciel Miasta
 • Katarzyna Nowak
  Członek Rady Nadzorczej -  przedstawiciel Miasta
 • Grzegorz Kruczyk
  Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel Pracowników
 • Jarosław Choromański
  Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel Pracowników

Zarząd:

 • Rafał Lis - Prezes Zarządu
 • Marek Kurhan - Wiceprezes Zarządu

Struktura własnościowa

Miasto Ostrołęka posiada 100 % udziałów w OPWiK Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy wynosi: 
49 886 000,00zł i dzieli się na 99 772 udziały.

Pliki do pobrania