Dane o Spółce OPWiK

Dane o Spółce

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrócona nazwa: OPWiK Sp. z o. o.
Siedziba: ul. Kurpiowska 21, 07–410 Ostrołęka,

REGON 550388739
NIP 758-000-03-44
KRS 0000059764

Rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A. 78 1240 5787 1111 0010 8720 5632

 

Założycielem spółki jest miasto Ostrołęka.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.