Informacje o jakości wody
PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE WODY UZDATNIONEJ SUW "KURPIOWSKA IV kwartał 2023
PARAMETR WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA * JEDNOSTKA WYNIK POMIARU
BARWA akceptowalna mg/l Pt <5
MĘTNOŚĆ akceptowalna NTU 0,52
pH 6,5-9,5 - 7,5
SMAK akceptowalny TFN <1
ZAPACH akceptowalny TON <1
ŻELAZO 200 µg/l 48
JON AMONOWY 0,50 mg/l  <0,26
TWARDOŚĆ 60-500 mg/l CaCO3 203
MANGAN 50 µg/l <5
* - Wartość dopuszczalna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. Poz. 2294)
PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE WODY UZDATNIONEJ SUW "KURPIOWSKA IV kwartał 2023
PARAMETR WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA * JEDNOSTKA WYNIK POMIARU
LICZBA BAKTERII Z GRUPY COLI 0 jtk/100ml 0
LICZBA ENTEROKOKÓW 0 jtk/100ml 0
LICZBA ESCHERICHIA COLI 0 jtk/100ml 0
OGÓLNA LICZBA MIKROORGANIZMÓW W 22 +/- 2 st C Bez nieprawidłowych zmian jtk/1ml 0
* - Wartość dopuszczalna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. Poz. 2294)

 

PARAMETRY FIZYKOCHEMICZNE WODY UZDATNIONEJ SUW "LEŚNA" 2023
PARAMETR WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA * JEDNOSTKA WYNIK POMIARU
BARWA akceptowalna mg/l Pt <5
MĘTNOŚĆ akceptowalna NTU 0,2
pH 6,5-9,5 - 7,3
SMAK akceptowalny TFN <1
ZAPACH akceptowalny TON <1
ŻELAZO 200 µg/l 13
JON AMONOWY 0,50 mg/l  <0,26
TWARDOŚĆ 60- 500 mg/l CaCO3 235
MANGAN 50 µg/l <5
* - Wartość dopuszczalna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. Poz. 2294)
PARAMETRY MIKROBIOLOGICZNE WODY UZDATNIONEJ SUW "LEŚNA" 2023
PARAMETR WARTOŚĆ DOPUSZCZALNA * JEDNOSTKA WYNIK POMIARU
LICZBA BAKTERII Z GRUPY COLI 0 jtk/100ml 0
LICZBA ENTEROKOKÓW 0 jtk/100ml 0
LICZBA ESCHERICHIA COLI 0 jtk/100ml 0
OGÓLNA LICZBA MIKROORGANIZMÓW W 22 +/- 2 st C Bez nieprawidłowych zmian jtk/1ml 42
* - Wartość dopuszczalna zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. Poz. 2294)