Zgłoszenie stanu wodomierza

Odczytu stanu wodomierza dokonuje inkasent. W przypadku Państwa nieobecności w domu zgłoszenia stanu wodomierza można dokonać w następujący sposób :

1.     Osobiście lub telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta tel. 29 769 47 57

Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00

 

Informujemy także, że zgodnie z art.7 oraz w związku z art.28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę przedstawiciele Przedsiębiorstwa niezależnie od podanego odczytu mają prawo do kontrolnego sprawdzenia stanu wodomierza a także do jego wymiany.