Skontaktuj się z nami

Adres siedziby

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka

Tel. centrala: + 48 (29) 760-32-61 do 63 Fax. (29) 769-47-36

REGON 550388739 NIP 758-000-03-44

pogotowie kanalizacyjne

alarm 994
Wykaz numerów wewnętrznych
Dział Obsługi Klienta
Zakład Eksploatacji Sieci i Transportu
Zakład Uzdatniania Wody
Zakład Oczyszczania Ścieków