Komunikat z dnia 17.08.2023 r.

17-08-2023

Komunikat z dnia 17.08.2023 r.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że w związku z usuwaniem rozszczelnienia sieci wodociągowej w ul. Jezierskiego w Ostrołęce, w dniu 18.08.2023 r. w godzinach od 8:00 do 13:00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie 

Spółdzielni Mieszkaniowej "Centrum" w ulicach: Kozłowskiego "Lasa", Jezierskiego, Sochaczewskiego i Kuklińskiego oraz 11 Listopada budynki z nr parzystymi od 68 do 80.