22-02-2024

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Warszawskiej na finiszu

Dzięki determinacji i trosce Łukasz Kulik - Prezydent Miasta Ostrołęki o mieszkańców Miasto Ostrołęka jesteśmy na finiszu budowy sieci wodociągowej w ulicy Warszawskiej.

Na chwilę obecną zakończono prace budowlane wraz z najbardziej newralgicznym odcinkiem sieci pod rzeką Omulew, zrealizowane z wykorzystaniem technologii przewiertu sterowanego. Obecnie Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest w trakcie procedury odbioru sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej. 

Ukończona inwestycja pozwoli na zaopatrywanie w wodę przez OPWiK Sp. z o.o. niemal wszystkich mieszkańców prawobrzeżnej Ostrołęki, tj. ponad 350 gospodarstw domowych, które do tej pory były uzależnione od możliwości technicznych podawania wody i narażone na problemy związane ze spadkiem ciśnienia dostarczanej wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki Sp. z o.o.

Taka sytuacja trwała od końca 2020 r., odkąd nastąpiło wygaśnięcie Porozumień Międzygminnych pomiędzy Miasto Ostrołęka a Gminą Olszewo-Borki, gm. Lelis oraz gm. Rzekuń, na podstawie których Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. świadczyło na terenie powyższych gmin usługi zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odbierania ścieków.