Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista w dziale księgowości

 

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 1. Samodzielne dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych, zgodnie z polityką rachunkowości i ustawą o rachunkowości.
 2. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, naliczanie i księgowanie amortyzacji zgodnie z przepisami rachunkowymi i podatkowymi,
 3. Prowadzenie rozrachunków z kontrahentami i publiczno-prawnych,
 4. Zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 5. Analiza i dekretacja dokumentów księgowych pod kątem VAT, kompleksowe rozliczenie VAT i akcyzy.

 WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • co najmniej 5 lat doświadczenia w księgowości,
 • bardzo dobrej znajomości zasad rachunkowości,
 • dużej swobody pracy w MS Excel i MS Word, tabele przestawne,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych,
 • znajomość przepisów rachunkowych i podatkowych, w tym VAT i akcyzy,
 • znajomość standardów związanych z JPK,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresowych,
 • odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki oraz bardzo dobra organizacja pracy.

 OFERUJEMY:

 • umowę o pracę oraz atrakcyjne warunki wynagrodzenia (zależne od posiadanej wiedzy i doświadczenia),
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • szkolenia specjalistyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres sekretariatu (sekretariat@opwik.pl), w terminie do dnia 12 kwietnia 2022 r., do godziny 12.00.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko:  Specjalista w dziale księgowości.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Specjalista w dziale. księgowości, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.