Specjalista ds. Kadr i Płac

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

SPECJALISTA DO SPRAW KADR I PŁAC

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).

OPIS STANOWISKA:

 • przygotowywanie dokumentacji płacowej oraz sporządzanie list płac, w tym z tyt. umów o pracę, zlecenia;
 • księgowanie list płac wraz z uzgadnianiem sald kont księgowych;
 • naliczanie wszelkich świadczeń chorobowych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych, macierzyńskich i in.,
 • prowadzenie korespondencji z instytucjami zewnętrznymi, w szczególności z ZUS, US,
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji PIT;
 • naliczanie i dokonywanie rozliczeń ZFŚS;
 • obsługa programu Płatnik;
 • prowadzenie spraw związanych z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę;
 • sporządzanie raportów, zestawień płacowych na potrzeby wewnętrzne Spółki;
 • przestrzeganie obowiązujących w spółce zarządzeń i regulaminów;
 • inne prace powierzone przez przełożonego.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe: kierunki ekonomiczne, administracja, prawo, zarządzanie i marketing,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, mile widziane na podobnym stanowisku,
 • dobra znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa pracy, przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych oraz umiejętność ich interpretacji,
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym, Microsoft Office: Word, MS Excel,
 • znajomość programu Płatnik oraz zasad sporządzania i korygowania dokumentów rozliczeniowych z ZUS,
 • samodzielność w działaniu i umiejętność organizacji pracy własnej,
 • sumienność i dokładność, otwartość na zmiany, dyspozycyjność, odporność na stres,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania i duże zaangażowanie we wspólne cele zespołowe.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe. W przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.
   

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka lub w sekretariacie OPWiK znajdującego się pod tym samym adresem w terminie do dnia 10 września 2019r.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. kadr i płac.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH DLA kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.