Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

Sekretarka

 

INFORMACJA OGÓLNE:

- wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,

- miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Księgowości i Kadr,

- rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny (możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony po  okresie próbnym).

 

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

- obsługa centrali telefonicznej,

- segregowanie, rejestrowanie i przekazywanie korespondencji do dekretacji, a później do właściwych działów/zakładów,

-obsługa firmowej poczty elektronicznej,

- redagowanie pism,

-  drukowanie, kopiowanie i skanowanie dokumentów,

- wysyłka korespondencji firmowej,

- serwowanie poczęstunku dla gości firmy,

- umawianie spotkań przełożonego,

- sporządzanie protokołów z posiedzeń na potrzeby przełożonego,

- przygotowywanie dokumentów i materiałów na potrzeby Zarządu,

-  gromadzenie i przechowywanie dokumentów,

- zaopatrywanie w artykuły i produkty niezbędne do funkcjonowania spółki.

 

WYMAGANIA:

- wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (np.; administracja)

-  znajomość pakietu MS Office oraz obsługi urządzeń biurowych,

- znajomość zasad pisowni i redagowania pism,

- sumienność i dokładność,

- komunikatywność,

- umiejętność dobrej organizacji pracy,

- wysoka kultura osobista.

 

OFERUJEMY:

 

- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

- pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,

- współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,

- szkolenia specjalistyczne.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

- list motywacyjny,

- CV,

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia),

- mile widziane referencje

 

NA EWENTUALNĄ ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ PROSZĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ:

- dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie;

- kopie świadectw pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji w formie elektronicznej na adres sekretariatu (sekretariat@opwik.pl), w terminie do dnia 08 kwietnia 2022 r., do godziny 15.00.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Sekretarka.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Sekretarka, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.