Projektant / Asystent Projektanta

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

PROJEKTANT / ASYSTENT PROJEKTANTA BRANŻA SANITARNA

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy;
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Eksploatacji Sieci i Transportu Specjalistycznego;
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony);

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • opracowywanie projektów sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • udział w inwentaryzacjach;
 • praca przy realizacji projektów od fazy koncepcyjnej poprzez projekty budowlane, projekty wykonawcze, po nadzory autorskie;
 • prowadzenie uzgodnień technicznych i projektowych;
 • spotkania z klientami/inwestorami podczas procesu projektowego;
 • współpraca z innymi pracownikami w zakresie realizacji projektów;
 • opracowywanie kosztorysów i przedmiarów budowalnych.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie: wyższe, kierunek: inżynieria środowiska lub pokrewne;
 • minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku projektant/asystent projektanta branży sanitarnej;
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera;
 • obsługa programów typu AUTOCAD;
 • obsługa programów kosztorysowych typu NORMA PRO;
 • zaangażowanie, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;
 • w przypadku aplikacji na stanowiska projektanta wymagane uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń;
 • mile widziane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń;
 • prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie;
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi;
 • szkolenia specjalistyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV;
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • mile widziane referencje.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowisko pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka lub w sekretariacie OPWiK znajdującego się pod tym samym adresem w terminie do dnia 14 sierpnia 2020r.

Aplikację można również przesyłać na adres: sekretariat@opwik.pl.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy, kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Projektant / Asystent Projektanta.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko - Projektant / Asystent Projektanta, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.