Pracownik gospodarczy

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

PRACOWNIK GOSPODARCZY

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Oczyszczania Ścieków
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).

OPIS STANOWISKA:

 • kontrola zabezpieczeń obiektów Zakładu Oczyszczania Ścieków oraz stanu ogrodzenia w wyznaczonych granicach,
 • czynna pomoc przy pracach związanych z montażem instalacji kablowych elektryki i automatyki na terenie zakładu oczyszczania ścieków,
 • wykonywanie prac naprawczo-remontowych obiektów budowlanych,
 • prace porządkowe na terenie oczyszczalni ścieków,
 • odśnieżanie ciągów komunikacyjnych obiektów na terenie zakładu,
 • koszenie trawy na terenie należącym do zakładu oczyszczania ścieków,
 • ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż. na terenie zakładu oczyszczania ścieków,
 • wykonywanie wszelkich poleceń kierownika związanych ze stanowiskiem pracownika gospodarczego,
 • wykonywanie wszelkich innych czynności związanych z zajmowanym stanowiskiem pracy, a nie ujętych w niniejszym zakresie czynności,
 • dbałość o powierzony sprzęt

WYMAGANIA:

 • wykształcenie zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość zagadnień z zakresu remontów budowlanych,
 • znajomość podstawowych zagadnień mechaniki,
 • znajomość podstawowych zagadnień elektryki,
 • dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy.

Mile widziane:

 •  uprawnienia na wózek widłowy,
 •  uprawnienia na piły łańcuchowe. 

 OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • mile widziane referencje.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka lub w sekretariacie OPWiK znajdującego się pod tym samym adresem w terminie do dnia 20 marca 2020r.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: pracownik gospodarczy.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko pracownik gospodarczy , należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.