Operator pomp

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje pracowników na stanowisko:

OPERATOR POMP

INFORMACJE OGÓLNE:

 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Uzdatniania Wody;
 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
 • praca zmianowa,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • utrzymywanie w pełnej sprawności obiektów technologicznych i urządzeń Stacji Uzdatniania Wody,
 • obsługa urządzeń Stacji Uzdatniania Wody,
 • bieżąca kontrola, konserwacja oraz remonty obsługiwanych urządzeń,
 • prowadzenie rejestrów z pracy urządzeń,
 • utrzymywanie czystości w obiektach oraz pielęgnacja zieleni na terenie obiektu,

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia min. zasadnicze zawodowe, kierunek: urządzenia sanitarne, mechaniczne lub pokrewne,
 • zaangażowanie, samodzielność, umiejętności pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kat. B.
 • mile widziana znajomość z zakresu ochrony środowiska, prawa wodnego,

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • szkolenia specjalistyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • mile widziane referencje.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka lub w sekretariacie OPWiK znajdującego się pod tym samym adresem w terminie do dnia 22 lipca 2020r.

Aplikację można również przesyłać na adres: sekretariat@opwik.pl.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy, kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Operator pomp.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko – Operator pomp, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.