Monter-konserwator wodomierzy

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje pracowników na stanowisko:

MONTER-KONSERWATOR WODOMIERZY

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • wymiana / montaż wodomierzy i urządzeń pomiarowych,
 • obsługa nowych technologii (rejestracja wymian przy użyciu smartphone/tablet),
 • kontrola legalności i poprawności zamontowania wodomierzy,
 • znajomość upływu ważności cechy legalizacyjnej wodomierzy głównych i podliczników,
 • terminowa wymiana wodomierzy.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenia min. zasadniczego zawodowego,
 • doświadczenia w branży,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • prawa jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, praca w systemie zmianowym,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • szkolenia specjalistyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • mile widziane referencje.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka lub w sekretariacie OPWiK znajdującego się pod tym samym adresem w terminie do dnia 24 czerwca 2020r.

Aplikację można również przesyłać na adres: sekretariat@opwik.pl.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Monter konserwator wodomierzy.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Monter konserwator wodomierzy, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.