Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

ELEKTRYK / ELEKTROMONTER

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • eksploatacja, konserwacja, prace remontowe maszyn i urządzeń.  Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem ruchu maszyn i urządzeń;
 • wykonywanie prac elektromonterskich w obiektach infrastruktury sieciowej (przepompownie, rozdzielnie, szafy sterownicze, armatura);
 • dbanie o właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń w obiektach przepompowni ścieków;
 • obsługa istniejących układów zasilania i sterowania obiektów i urządzeń;
 • diagnostyka awarii w obszarze zasilania i sterowania obiektów oraz zabezpieczanie miejsca awarii;
 • obsługa maszyn i urządzeń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów szczególnych;
 • prowadzenie napraw i działań prewencyjnych;
 • wykonywanie bieżących przeglądów i prac instalacyjnych;
 • udział we wdrażaniu nowych rozwiązań w obiektach Zakładów będących w obszarze działalności Przedsiębiorstwa.

WYMAGANIA:

 • wykształcenia min. zasadniczego zawodowego, preferowany kierunek: elektrotechnika, energetyka lub pokrewne;
 • świadectwa kwalifikacyjnego gr I na stanowisku eksploatacji do 1 kV w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, mile widziane świadectwo kwalifikacji gr I na stanowisku eksploatacji powyżej 1 kV;
 • umiejętności czytania schematów elektrycznych;
 • umiejętność czytania rysunków technicznych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • prawo jazdy kat. „B”;
 • dyspozycyjność;
 • mile widziane doświadczenie w branży elektrycznej/elektromechanicznej.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi;
 • szkolenia specjalistyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka lub w sekretariacie OPWiK znajdującego się pod tym samym adresem w terminie do dnia 08 marca 2022 r.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Elektryk/ Elektromonter.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Elektryk/ Elektromonter, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.