Monter, konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. OGŁASZA NABÓR na stanowisko:

MONTER, KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

ZADANIA:

  • prace ziemne, roboty monterskie w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • wykonywanie pomiarów, obsługa elektronarzędzi,
  • drobne prace drogowe.

WYMAGANIA:

  • wykształcenie co najmniej zawodowe (preferowany kierunek instalacyjny lub budowlany),
  • prawo jazdy kat. „B”,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu pracy, w trudnych warunkach atmosferycznych oraz w ruchu ulicznym,
  • dobry stan zdrowia,
  • dyspozycyjność.

Termin składania dokumentów do 07 czerwca 2019r.

Miejsce składania dokumentów:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  ul. Kurpiowska 21 (sekretariat),

Dopuszcza się możliwość przesłania mailem na adres: sekretariat@opwik.pl

Rozmowa z kandydatami odbędzie się po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Dodatkowych informacji udziela Dział Organizacji i Spraw Pracowniczych nr tel. 29 769 47 54.

Spółka może w każdym czasie zakończyć postępowanie rekrutacyjne bez podania przyczyny, bez wyłonienia kandydata.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: monter, konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH DLA kandydata o pracę. 
W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko
monter, konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, należy do składanej dokumentacji, dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.