Cennik usług
Ceny obowiązują od 16 grudnia 2019 roku.

 

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. na najem sprzętu i powierzchni – pobierz

 

Ceny obowiązują od 27 listopada 2019 roku.

 

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. na usługi wodociągowo-kanalizacyjne poza eksploatacją i konserwacją sieci – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. na Oczyszczanie nieczystości ciekłych/unieszkodliwienie/utylizacja odpadów dowożonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Ostrołęce ul. Chemiczna 2 - pobierz

 

Ceny obowiązują od 20 maja 2019 roku.

 

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. w zakładowym laboratorium badania wody – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. w zakładowym laboratorium badania ścieków – pobierz

 

Archiwum:

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 20.05.2019 r. do 15.12.2019 r. na najem sprzętu i powierzchni – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 20.05.2019 r. do 26.11.2019 r. na usługi wodociągowo-kanalizacyjne poza eksploatacją i konserwacją sieci – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 20.05.2019 r. do 26.11.2019 r. na Oczyszczanie nieczystości ciekłych/unieszkodliwienie/utylizacja odpadów dowożonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Ostrołęce ul. Chemiczna 2 - pobierz

- Ceny obowiązujące w OPWiK od 15.04.2019 r. do 19.05.2019 r. - pobierz

- Ceny obowiązujące w OPWiK od 23.07.2013 r. do 14.04.2019 r. - pobierz