Cennik usług

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. na najem sprzętu i powierzchni – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. w zakładowym laboratorium badania wody – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. w zakładowym laboratorium badania ścieków – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. na usługi wodociągowo-kanalizacyjne poza eksploatacją i konserwacją sieci – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. na Oczyszczanie nieczystości ciekłych/unieszkodliwienie/utylizacja odpadów dowożonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Ostrołęce ul. Chemiczna 2 - pobierz

 

Archiwum:

- ceny obowiązujące w OPWiK do 19.05.2019 r. - pobierz

- ceny obowiązujące w OPWiK do 12.04.2019 r. - pobierz