Cennik usług
Ceny obowiązują od 07 lipca 2022 roku.

 

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. na najem sprzętu i powierzchni – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. na wynajem sprzętu (teren miasta Ostrołęka) - pobierz

 

 

Ceny obowiązują od 01 czerwca 2022 roku.

 

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. na usługi wodociągowo-kanalizacyjne poza eksploatacją i konserwacją sieci – pobierz

 

 

Ceny obowiązują od 01 czerwca 2022 roku.

 

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. na Oczyszczanie nieczystości ciekłych/unieszkodliwienie/utylizacja odpadów dowożonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Ostrołęce ul. Chemiczna 2 - pobierz

 

Ceny obowiązują od 01 czerwca 2022 roku.

 

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. w zakładowym laboratorium badania wody – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. w zakładowym laboratorium badania ścieków – pobierz

 

Archiwum:

 

 

 

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 01 czerwca 2022 do 07 lipca 2022 r. na najem sprzętu i powierzchni – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 07.07.2021 r. do 31.05.2022 r. na usługi wodociągowo-kanalizacyjne poza eksploatacją i konserwacją sieci – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 24.03.2021 r. do 31.05.2022 r. na najem sprzętu i powierzchni – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 27.11.2019 r. do 31.05.2022 r. na Oczyszczanie nieczystości ciekłych/unieszkodliwienie/utylizacja odpadów dowożonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Ostrołęce ul. Chemiczna 2 - pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 20.05.2019 r. do 31.05.2022 r. w zakładowym laboratorium badania wody – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 20.05.2019 r. do 31.05.2022 r. w zakładowym laboratorium badania ścieków – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 27.11.2019 r. do 06.07.2021 r. na usługi wodociągowo-kanalizacyjne poza eksploatacją i konserwacją sieci – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 26.01.2021 r. do 23.03.2021 r. na najem sprzętu i powierzchni – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 16.12.2019 r. do 25.01.2021 r. na najem sprzętu i powierzchni – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 20.05.2019 r. do 15.12.2019 r. na najem sprzętu i powierzchni – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 20.05.2019 r. do 26.11.2019 r. na usługi wodociągowo-kanalizacyjne poza eksploatacją i konserwacją sieci – pobierz

- Cennik usług świadczonych przez OPWiK  Sp. z o.o. obowiązujący od 20.05.2019 r. do 26.11.2019 r. na Oczyszczanie nieczystości ciekłych/unieszkodliwienie/utylizacja odpadów dowożonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Ostrołęce ul. Chemiczna 2 - pobierz

- Ceny obowiązujące w OPWiK od 15.04.2019 r. do 19.05.2019 r. - pobierz

- Ceny obowiązujące w OPWiK od 23.07.2013 r. do 14.04.2019 r. - pobierz