Władze SpółkiOPWiK

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników
Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Prezydenta Miasta Ostrołęki– Pana Łukasza Kulika.

Rada Nadzorcza

 • Włodzimierz Walenty Janczewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Przedstawiciel Miasta
 • Mirosław Augustyniak - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Przedstawiciel Miasta
 • Bogusław Bernard Mierzejewski  - Członek Rady Nadzorczej
  Przedstawiciel Miasta
 • Tadeusz Dumała - Członek Rady Nadzorczej
  Przedstawiciel Pracowników
 • Bożena Maria Piersa  - Członek Rady Nadzorczej
  Przedstawiciel Pracowników

Zarząd:

 • Andrzej Lech - Prezes Zarządu
 • Agnieszka Kulikowska - Wiceprezes Zarządu

 

Struktura własnościowa

Miasto Ostrołęka posiada 100 % udziałów w OPWiK Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy wynosi na koniec roku obrotowego 2018r. 
49 836 000,00zł i dzieli się na 99 672 udziały po 500 zł każdy.

Pliki do pobrania