Baner aktualności

13-10-2021

KOMUNIKAT

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że w związku z usuwaniem rozszczelnienia na sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Ostrołęce w dniu dzisiejszym tj. 13 października 2021r. (środa) od godziny 8.30 do godziny 15.00  nastąpi przerwa dostawy wody dla mieszkańców zamieszkałych przy ul. Słoneczna 1, 2, 4, 6, 8 w Ostrołęce.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

...

27-09-2021

KOMUNIKAT

Informujemy Państwa, iż w związku z budową przyłącza wodociągowego do budynku przy ulicy Przechodniej w dniu 28.09.2021r. w godzinach 8:30 – 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

...

24-09-2021

KOMUNIKAT

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami remontowymi na „SUW Leśna”, w dniu 27.09.2021r. (poniedziałek) od godziny 12:00 do godziny 14:00 mogą wystąpić spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej, na terenie prawobrzeżnej części miasta Ostrołęka t. j. osiedle Leśna, osiedle Łazek, osiedle Otok oraz w gm. Olszewo-Borki.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

...

15-09-2021

KOMUNIKAT

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 września 2021 r. wystąpiła awaria na sieci wodociągowej w ul. gen. Kleeberga w Ostrołęce. W związku z tym nastąpi przerwa dostawy wody do mieszkańców w rejonie ulic: gen. Sucharskiego, ul. Ks. Blachnickiego, ul. gen. Kleeberga, ul. gen. Sikorskiego oraz do budynku szkoły III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce.  

...

10-09-2021

KOMUNIKAT

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że w związku z usuwaniem rozszczelnienia na sieci wodociągowej w ul. Kołobrzeskiej w Ostrołęce w dniu dzisiejszym tj. 10.09.2021r. (piątek) od godziny 10:45 do godziny 16:00  nastąpi przerwa dostawy wody do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Kołobrzeska 18, 18A, 18 B, 18 C, 24  w Ostrołęce.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

...

06-09-2021

KOMUNIKAT

Rada Nadzorcza informuje, że Uchwałą nr 21/2021 z dnia 3 września 2021 r. Rady Nadzorczej Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrołęce na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki od dnia 9 września 2021 r. powołana została Pani Agnieszka Kulikowska.

Rada Nadzorcza

...

23-07-2021

KOMUNIKAT - AKTUALIZACJA

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że w związku z usuwaniem rozszczelnienia na sieci wodociągowej w ul. Bojowników w Ostrołęce w dniu dzisiejszym tj. 23 lipca 2021r. (piątek) od godziny 10:00 do godziny 14:00  nastąpi przerwa dostawy wody dla mieszkańców zamieszkałych przy tej ulicy.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

 

Aktualizacja 23.07.2021 r. godz. 14:00

...

19-07-2021

KOMUNIKAT

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody „Kurpiowska” w dniu 22.07.2021r. od godziny 1:25 do godziny 3:35, nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie miasta Ostrołęka.

Planowane prace modernizacyjne pozwolą zwiększyć niezawodność działania systemu dostawy wody dla mieszkańców miasta Ostrołęka.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

...

14-07-2021

KOMUNIKAT

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że w dniu 14 lipca 2021 r. w godzinach od 9 00  do 12 00   nastąpi przerwa w dostawie wody  dla mieszkańców Ostrołęki zamieszkałych przy następujących ulicach: Śląska, Pomorska, Kaszubska, Szpitalna, Kujawska, Żuławska, Kurpiowska, Kickiego, ul. Traugutta na odcinku od  I Liceum Ogólnokształcącego do ul. 22 Lipca numery nieparzyste nieruchomości.

...

17-06-2021

KOMUNIKAT - AKTUALIZACJA

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17.06.2021 r. wystąpiła awaria magistrali wodociągowej o średnicy 500 mm przy ul. Podchorążych w Ostrołęce.

W związku z tym nastąpi obniżenie ciśnienia wody w rozdzielczej sieci wodociągowej, a miejscami jej brak w godzinach większego rozbioru wody na terenie miasta Ostrołęki.

Przewidywany czas usuwania awarii do godziny 16:00 w dniu dzisiejszym.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

...