Baner aktualności

14-06-2019

Dzieci w OPWiK

W dniu 13.06.2019 r. gościliśmy dzieci z "Bambi" Przedszkola Montessori.
Celem wycieczki było pokazanie naszym najmłodszym mieszkańcom miasta, jaką drogę musi przejść woda zanim znajdzie się w naszym kranie.

...

04-06-2019

Powiadomienia SMS

OPWiK Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów informuje, że od dnia 4 czerwca 2019 r. istnieje możliwość przekazania Państwu informacji o awariach, wystawionych fakturach oraz bieżącym saldzie w formie wiadomości SMS.

 

Z usługi może skorzystać każdy odbiorca, który ma podpisaną umowę o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków z OPWiK Sp. z o.o..

 

Zgłoszenia do systemu powiadomień przyjmowane są:

...

27-05-2019

KOMUNIKAT

Polecenie zapłaty

Z myślą o Twojej wygodzie wprowadziliśmy najdogodniejszą, bezgotówkową formę opłacania należności za wodę i/lub ścieki - „POLECENIE ZAPŁATY”

Dzięki tej formie płatności możesz mieć pewność, że w wyznaczonym terminie, należność zostanie pobrana bezpośrednio z Twojego konta i przekazana na rachunek OPWiK Sp. z o.o.

Usługa umożliwia realizację płatności bez żadnych dodatkowych czynności ze strony klienta. Twoja rola ogranicza się wyłącznie do wyrażenia jednorazowej zgody na obciążanie swojego rachunku bankowego.

...

20-10-2018

Ważny komunikat

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że od 01 stycznia 2018 roku istnieje możliwość przesyłania Państwu faktur za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w formie elektronicznej na wskazany przez Państwa adres e - mail. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przekazywanie faktur w sposób opisany powyżej, proszę o wypełnienie załączonego „Oświadczenia o akceptacji faktur elektronicznych” i przekazanie/przesłanie do siedziby OPWiK Sp. z o. o., ulica Kurpiowska 21 – Budynek A – Dział Obsługi Klienta.

...