Baner aktualności

23-07-2021

KOMUNIKAT - AKTUALIZACJA

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że w związku z usuwaniem rozszczelnienia na sieci wodociągowej w ul. Bojowników w Ostrołęce w dniu dzisiejszym tj. 23 lipca 2021r. (piątek) od godziny 10:00 do godziny 14:00  nastąpi przerwa dostawy wody dla mieszkańców zamieszkałych przy tej ulicy.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy. 

 

Aktualizacja 23.07.2021 r. godz. 14:00

...

19-07-2021

KOMUNIKAT

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody „Kurpiowska” w dniu 22.07.2021r. od godziny 1:25 do godziny 3:35, nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie miasta Ostrołęka.

Planowane prace modernizacyjne pozwolą zwiększyć niezawodność działania systemu dostawy wody dla mieszkańców miasta Ostrołęka.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

...

14-07-2021

KOMUNIKAT

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że w dniu 14 lipca 2021 r. w godzinach od 9 00  do 12 00   nastąpi przerwa w dostawie wody  dla mieszkańców Ostrołęki zamieszkałych przy następujących ulicach: Śląska, Pomorska, Kaszubska, Szpitalna, Kujawska, Żuławska, Kurpiowska, Kickiego, ul. Traugutta na odcinku od  I Liceum Ogólnokształcącego do ul. 22 Lipca numery nieparzyste nieruchomości.

...

17-06-2021

KOMUNIKAT - AKTUALIZACJA

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 17.06.2021 r. wystąpiła awaria magistrali wodociągowej o średnicy 500 mm przy ul. Podchorążych w Ostrołęce.

W związku z tym nastąpi obniżenie ciśnienia wody w rozdzielczej sieci wodociągowej, a miejscami jej brak w godzinach większego rozbioru wody na terenie miasta Ostrołęki.

Przewidywany czas usuwania awarii do godziny 16:00 w dniu dzisiejszym.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

...

08-06-2021

KOMUNIKAT

Szanowni odbiorcy,

W związku z trwającym sezonem letnim prosimy o podanie wskazań podlicznika ogrodowego do 18.06.2021 r., który zlicza wodę do celów pielęgnacji terenów zielonych i będzie ujęty w najbliższej fakturze.

Wskazanie podlicznika ogrodowego można zgłosić drogą telefoniczną (29) 769-47-57, lub (29) 769 -47-55, bądź na adres e-mail: ebok@opwik.pl (miejscowość, ulica, nr domu, stan wodomierza).

...

07-06-2021

KOMUNIKAT

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o informuje, iż w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi na Stacji Uzdatniania Wody „Kurpiowska” w dniu 08.06.2021r. 🕗od godziny 1:25 do godziny 3:35 oraz w dniu 09.06.2021r. od godziny 1:25 do godziny 3:35 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie Miasto Ostrołęka.

Planowane prace modernizacyjne pozwolą zwiększyć niezawodność działania systemu dostawy wody dla mieszkańców miasta Ostrołęka. 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

...

01-06-2021

KOMUNIKAT

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. uprzejmie informuje, iż spółka w dniu 04.06.2021 r. będzie nieczynna.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 54 z dnia 04.12.2020 r. - dzień 04.06.2021 r. będzie dniem wolnym od pracy w zamian za przypadające w sobotę 1 maja br. Święto Pracy.

...

24-05-2021

KOMUNIKAT

W związku z awarią zasuwy na przyłączu wody do budynku nr 12 przy ulicy Blachnickiego w dniu dzisiejszym tj. 24.05.2021 r. nastąpi przerwa dostawy wody w godzinach 8-11.

W przypadku konieczności wymiany zasuwy nastąpi przerwa dostawy wody do budynków przy ul. Blachnickiego: 6, 8, 10A,12 13A

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

...

14-04-2021

KOMUNIKAT

W związku z pracami konserwacyjnymi w dniu 14.04.2021r. od godziny 8:00 do godziny 11:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ulicy Podróżników 35-59.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

...

13-04-2021

KOMUNIKAT

W związku z zatwierdzeniem i opublikowaniem w dniu 08.04.2021 r. na stronie BIP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat informujemy, że z dniem 16.04.2021 r. wchodzą w życie nowe taryfy dla terenu m. Ostrołęki.

Pragniemy podkreślić jednak, że ceny dla mieszkańców miasta Ostrołęki nie ulegną zmianie i pozostaną na obecnym poziomie:

• Cena za 1 m3 wody - 2,72 zł netto

• Cena za 1 m3 ścieków - 6,54 zł netto

 

...