O spółce OPWiK

Dane o Spółce

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrócona nazwa: OPWiK Sp. z o. o.
Siedziba: ul. Kurpiowska 21, 07–410 Ostrołęka,

REGON 550388739
NIP 758-000-03-44
KRS 0000059764

Rachunek bankowy:

Bank Pekao S.A. 78 1240 5787 1111 0010 8720 5632

 

Założycielem spółki jest miasto Ostrołęka.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników
Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez Prezydenta Miasta Ostrołęki– Pana Łukasza Kulika.

Rada Nadzorcza

 • Roman Andrzej Zwaliński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  Przedstawiciel Miasta
 • Sylwia Mulewska - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  Przedstawiciel Miasta
 • Włodzimierz Janczewski - Członek Rady Nadzorczej
  Przedstawiciel Miasta
 • Tadeusz Żarnoch - Członek Rady Nadzorczej
  Przedstawiciel Pracowników  
 • Ewa Mech Karpińska - Członek Rady Nadzorczej
  Przedstawiciel Pracowników

Zarząd:

 • Andrzej Jagielski -  Prezes Zarządu
 • Ewa Iwona Kaczorowska - Wiceprezes Zarządu

Struktura własnościowa

Miasto Ostrołęka posiada 100 % udziałów w OPWiK Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy wynosi na koniec roku obrotowego 2018r. 
49 836 000,00zł i dzieli się na 99 672 udziały po 500 zł każdy.

Pliki do pobrania