Laborant w Zakładzie Oczyszczania Ścieków

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zgłasza zapotrzebowanie na stanowisko:

 

LABORANT W ZAKŁADZIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

 

Wymagania konieczne do pracy na stanowisku laboranta:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie:
 • chemia
 • biologia
 • mikrobiologia
 1.  Średnie techniczne:
 • technik analityki
 1. Dyscyplina i zasady pracy z materiałem potencjalnie chorobotwórczym
 2. Znajomość i umiejętność obsługi programu Microsoft Office
 3. Znajomość zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i systemu ISO
 4. Praca z mikroskopem
 5. 5 lat doświadczenia zawodowego (laboratorium akredytowane)
 6. Biegłość w posługiwaniu się metodami analitycznymi:
 • miareczkowanie
 • spektrofotometria

Mile widziane:

 • sporządzanie preparatów mikroskopowych
 • biegłość w interpretacji polskich norm analitycznych dotyczących analiz fizyko-chemicznych ścieków.

Zakres podstawowych zadań:

 • wykonywanie analiz technologicznych ścieków i osadów,
 • przygotowywanie prób i odczynników do badań,
 • wykonywanie analiz i badań chemicznych,
 • bieżąca dokumentacja wyników przeprowadzonych prac,
 • archiwizacja prób i utylizacja.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów do dnia 24 lipca 2019r.

Miejsce składania dokumentów:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  ul. Kurpiowska 21 (sekretariat),

Dopuszcza się możliwość przesłania mailem na adres sekretariat@opwik.pl

Rozmowa z kandydatami odbędzie się po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Dodatkowych informacji udziela Dział Organizacji i Spraw Pracowniczych nr tel. 29 769 47 54.

Spółka może w każdym czasie zakończyć postępowanie rekrutacyjne bez podania przyczyny, bez wyłonienia kandydata.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko laborant w Zakładzie Oczyszczania Ścieków.
Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH DLA kandydata o pracę. 
W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko laborant, należy do składanej dokumentacji, dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.