Kierowca samochodu ciężarowego - operator koparki

OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. OGŁASZA NABÓR na stanowisko:

KIEROWCA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO - OPERATOR KOPARKI

ZADANIA:

  • prowadzenie prac związanych z załadunkiem i rozładunkiem pojazdów
  • obsługa koparki oraz koparko-ładowarki związana z wykonywaniem robót ziemnych
  • wykonywanie prac pomocniczych przy eksploatacji i obsłudze urządzeń wodno-kanalizacyjnych

 

WYMAGANIA:

  • Prawo jazdy kategorii B, C, C + E,
  • Uprawnienia do obsługi koparko - ładowarek, klasa III, wszystkie typy
  • Uprawnienia do obsługi koparek jednonaczyniowych, klasa III

Termin składania dokumentów do 07 czerwca 2019r.

Miejsce składania dokumentów:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  ul. Kurpiowska 21 (sekretariat),

Dopuszcza się możliwość przesłania mailem na adres: sekretariat@opwik.pl

Rozmowa z kandydatami odbędzie się po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Dodatkowych informacji udziela Dział Organizacji i Spraw Pracowniczych nr tel. 29 769 47 54.

Spółka może w każdym czasie zakończyć postępowanie rekrutacyjne bez podania przyczyny, bez wyłonienia kandydata.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Kierowca samochodu ciężarowego - operator koparki.
Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH DLA kandydata o pracę. 
W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko
Kierowca samochodu ciężarowego - operator koparki, należy do składanej dokumentacji, dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.