Ważny komunikat

20-10-2018

Ważny komunikat

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że od 01 stycznia 2018 roku istnieje możliwość przesyłania Państwu faktur za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w formie elektronicznej na wskazany przez Państwa adres e - mail. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przekazywanie faktur w sposób opisany powyżej, proszę o wypełnienie załączonego „Oświadczenia o akceptacji faktur elektronicznych” i przekazanie/przesłanie do siedziby OPWiK Sp. z o. o., ulica Kurpiowska 21 – Budynek A – Dział Obsługi Klienta.

Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych

 

Aktualne informacje znajdą Państwo tutaj