KOMUNIKAT

31-12-2020

KOMUNIKAT

Szanowni odbiorcy z terenu gminy Lelis, Rzekuń oraz Olszewo–Borki,

 

         Dzisiejszy dzień 31 grudnia 2020 r. jest ostatnim dniem obowiązywania Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka a Państwa Gminami, w wyniku którego do tej pory Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ostrołęce świadczyło na terenie Gminy Lelis, Rzekuń i Olszewo-Borki usługi zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odbierania ścieków. W następstwie utraty przez naszą Spółkę prawa do prowadzenia działalności na terenie Państwa Gmin, rozwiązaniu ulegną zawarte z Państwem umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

         Z dniem 01.01.2020 r. obowiązki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowo odprowadzania ścieków przejmują państwa Gminy jako zadania własne gmin. Gminy będą bezpośrednio zobowiązane do zapewnienia Państwu zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

 

         W związku z zaistniałą sytuacją chcieliśmy bardzo podziękować Państwu za wieloletnią współpracę.

 

         Jednocześnie przekazujemy Państwu dane kontaktowe do poszczególnych gmin, od których możecie uzyskać Państwo bezpośrednie wsparcie w sprawach związanych z gospodarką wodno-ściekową:

 

  • Gmina Lelis

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis ul. Szkolna 37 07-402 Lelis, tel./29/ 761-19-81

 

Adres e-mail: zgk@zgk.lelis.pl

 

Zgłaszanie awarii:

  • Zdzisław Parzych tel. 697-884-001 (zgłaszanie awarii kanalizacyjnej)
  • Edward Nalewajk tel. 660-981-292 (zgłaszanie awarii wodociągowej)

 

  • Gmina Rzekuń

Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, tel. 29 643 20 55 (w dni powszednie w godz. 7-15).

 

Adres e-mail: zog@rzekun.net

 

Zgłaszanie awarii:

 

  • Dariusz Kwiatkowski tel. 660-326-054
  • Krystian Zalewski tel. 608-320-064

 

  • Gmina Olszewo-Borki

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki Sp. z o. o. w organizacji z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13,

 

Adres e-mail: biuro@zgk.olszewo-borki.pl

 

Zgłaszanie awarii:

 

  • Arkadiusz Kruczyk tel. 512-361-815