KOMUNIKAT

10-04-2020

KOMUNIKAT

W związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej, w dniu dzisiejszym od godz. 8 do godz. 12 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków zlokalizowanych przy:

1. ul. Jagiełły - od skrzyżowania z ul. Łęczysk do skrzyżowania z ul. Wołodyjowskiego.

2. ul. Wołodyjowskiego - od skrzyżowania z ul. Jagiełły do ul. Czarnieckiego.