KOMUNIKAT

13-03-2020

KOMUNIKAT

OPWiK  Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w trosce o jakość świadczonych usług dla działalności podstawowej spółki tj. zbiorowych dostaw wody i zbiorowego odbioru ścieków, analizy wody lub ścieków zlecane nam przez podmioty zewnętrzne, wykonywane będą przez nas na dotychczasowych zasadach,  po wcześniejszym uzgodnieniu tego zlecenia z osobami odpowiedzialnymi w spółce za realizacje tych badań.  

Przyjmowanie zleceń zewnętrznych na analizy wody i ścieków będą realizowane z uwzględnieniem własnych potrzeb spółki w zakresie analityki laboratoryjnej oraz bieżących możliwości analitycznych laboratoriów zakładowych.