Sekretarka

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

SEKRETARKI

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Księgowości i Kadr,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • obsługa centrali telefonicznej,
 • rejestracja i organizacja wizyt gości oraz ich przyjmowanie,
 • segregowanie rejestrowanie oraz przedkładanie do dekretacji korespondencji wpływającej,
 • odbieranie telefonów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji firmowej oraz przesyłek kurierskich,
 • prowadzenie pocztowej książki nadawczej,
 • pisanie pism,
 • w czasie wizyt i konferencji przygotowywanie i serwowanie napojów,
 • Koordynacja obiegu informacji i dokumentów wewnątrz firmy.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe (np. administracja),
 • znajomość pakietu MS Office oraz urządzeń biurowych,
 • znajomość zasad pisowni i łatwość w prowadzeniu korespondencji,
 • sumienność i dokładność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie;
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi;
 • szkolenia specjalistyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny,
 • CV;
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik do ogłoszenia),
 • podpisana klauzula informacyjna w zakresie, ochrony danych osobowych dla kandydata o pracę (załącznik do ogłoszenia),
 • mile widziane referencje.

NA EWENTUALNĄ ROZMOWĘ KWALIFIKACYJNĄ PROSZĘ ZABRAĆ ZE SOBĄ:

 • dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka lub w sekretariacie OPWiK znajdującego się pod tym samym adresem w terminie do dnia 07 lipca 2020r.

Aplikację można również przesyłać na adres: sekretariat@opwik.pl.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy, kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: sekretarki.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko - sekretarki, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.