Rozszerzenie Działalności Spółki - dokumentacja projektowa

W trosce o profesjonalną obsługę naszych Klientów, informujemy, iż od dnia 04.01.2021 r. rozszerzamy zakres naszej działalności o opracowywanie dokumentacji projektowej, w wyniku czego świadczymy kompleksową obsługę przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, deszczowej.

Oferujemy usługi w zakresie: wydania warunków przyłączenia nieruchomości do sieci, wykonania dokumentacji projektowej, wykonania robót budowlano – montażowych oraz odbioru technicznego wykonanych robót.

 

Procedura przyłączenia nieruchomości do sieci wod.-kan. jest procesem inwestycyjnym wymagającym wiele zaangażowania i czasu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, oferując swoją techniczną wiedzę, fachowość i staranne wykonanie zlecanych prac przez wykwalifikowaną kadrę.

 

Wystarczy złożyć wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan., a dalsze formalności z tym związane mogą być załatwione przez nasze Przedsiębiorstwo.

 

Cały proces inwestycyjny, począwszy od opracowania dokumentacji projektowej, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, uzgodnień z właściwymi organami, budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej lub przyłączy wod.-kan., obsługi geodezyjnej wykonanych robót oraz sporządzenie końcowego protokołu odbioru technicznego, może być zrealizowany przez OPWiK.

 

Istnieje możliwość szybkiej realizacji ww. prac w wybranych etapach procesu, po uprzednim uzgodnieniu terminu pomiędzy stronami.

 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.