Operator urządzeń oczyszczalni ścieków

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

OPERATOR URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Oczyszczania Ścieków,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).

OPIS STANOWISKA:

 • nadzór nad pracą urządzeń oczyszczalni ścieków stanowiących wyposażenie ciągów technologicznych części mechanicznej, biologicznej i osadowej,
 • monitorowanie procesów: oczyszczania, odwadniania, fermentacji w systemie SCADA,
 • samodzielne uruchamianie i zatrzymywanie zespołów urządzeń oczyszczalni ścieków,
 • odczytywanie parametrów z przyrządów kontrolno – pomiarowych,
 • prawidłowe reagowanie na zjawiska mogące wpłynąć negatywnie na środowisko lub bhp,
 • wykonywanie bieżących czynności konserwacyjnych i napraw urządzeń oczyszczalni,
 • nadzór nad prawidłowym zużyciem surowców oraz materiałów pomocniczych,
 • dbałość o utrzymanie urządzeń oraz obiektów w czystości i należytym stanie technicznym,
 • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oczyszczalni oraz rejestru awarii,
 • minimalizowanie skutków awarii w razie ich wystąpienia,
 • uzupełnianie raportów zmianowych,
 • przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zawodowe techniczne - mile widziane wykształcenie elektryczne,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość podstawowych zagadnień mechaniki,
 • znajomość podstawowych zagadnień elektryki,
 • znajomość podstawowych zagadnień z zakresu obsługi komputera,
 • dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • posiadanie uprawnień w zakresie obsługi urządzeń energetycznych: pompy, dmuchawy, agregaty prądotwórcze,
 • uprawnienia elektryczne,
 • uprawnienia gazowe,
 • uprawnienia na wózek widłowy,
 • uprawnienia na piły łańcuchowe.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, praca w systemie zmianowym,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • szkolenia specjalistyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • mile widziane referencje.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka lub w sekretariacie OPWiK znajdującego się pod tym samym adresem w terminie do dnia 27 grudnia 2019r.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Operator urządzeń oczyszczalni ścieków.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Operator urządzeń oczyszczalni ścieków, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.