05-08-2022

Komunikat

Zakładowe Laboratorium Badania Wody, bierze cyklicznie udział w Badaniach Biegłości. W tym roku organizowanych przez Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. ( dawniej Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.) w Katowicach , p. n.  >SILESIALAB 2022<

Obiekt badań: WODA DO SPOŻYCIA

We wszystkich badanych parametrach Laboratorium spełnia   najwyższe kryteria – wartość bezwzględna wskaźnika  | z | ≤ 2