Komunikat

11-01-2023

Rada Nadzorcza Spółki informuje, iż na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2023 r. podjęła uchwały dotyczące zmian w Zarządzie spółki:

1. Z dniem 12 stycznia 2023 r.  powołuje Pana Rafała Lisa dotychczas zajmującego stanowisko Wiceprezesa Zarządu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Ostrołęce.

... Zobacz archiwum

Komunikat

29-12-2022

Rada Nadzorcza Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. informuje, że w dniu 29.12.2022 r. uchwałą nr 42/2022 Rady Nadzorczej OPWiK sp. z o. o. przychyliła się do oświadczenia woli złożonej i odwołała z funkcji Prezesa Zarządu OPWiK sp. z o. o. Pana Bogusława Bernarda Mierzejewskiego.

... Zobacz archiwum

Komunikat

29-12-2022

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż w dniu 29.12.2022 r. wpłynęło oświadczenie woli do Przewodniczącego Rady Nadzorczej OPWiK sp. z o.o. Prezesa Zarządu, iż w związku z nieprzewidzianą sytuacją rodzinną oraz powrotem na świadczenie emerytalne złożył rezygnację z dniem 31.12.2022 r. z funkcji Prezesa Zarządu OPWiK sp. z o.o.

... Zobacz archiwum

Komunikat

27-12-2022

Aktualizacja 28.12.2022 r.

OPWiK Sp. z o.o., informuje odbiorców, że w dniu 28.12.2022 r., od godziny 08:00 do godziny 11:00, z powodu wznowienia prac na sieci wodociągowej, nastąpi czasowa przerwa w dostawie wody. Wyłączeniem zostaną objęte budynki wymienione w poniższym komunikacie.

 

... Zobacz archiwum

KOMUNIKAT

24-12-2022

W związku z bardzo dużym poborem wody występują problemy z ciśnieniem i dostarczaniem jej na os. Leśne i os. Łazek. W toku porozumienia z ZGK Olszewo Borki problem w dniu 24.12.2022 r. (sobota) do godz. 12:00 z dostarczeniem wody zostanie rozwiązany.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

... Zobacz archiwum

Komunikat

14-12-2022

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym tj. 14 grudnia 2022 r. nastąpi przerwa dostawy wody dla mieszkańców ulicy Wincentego Pola. Zrobimy wszystko, by awarię sieci usunąć do godz. 15.00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

... Zobacz archiwum

Komunikat

13-12-2022

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że w związku z usuwaniem awarii na sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym tj. 13 grudnia 2022 r. nastąpi przerwa dostawy wody dla mieszkańców ulicy Kołobrzeskiej od numeru 11 do 24. Zrobimy wszystko, by awarię sieci usunąć do godz. 15.00.

... Zobacz archiwum