Monter-konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

MONTER-KONSERWATOR SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Eksploatacji Sieci i Usług,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).

OPIS STANOWISKA:

 • obsługa oraz eksploatacja sieci i urządzeń kanalizacyjnych,
 • prace ziemne, roboty monterskie w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • wykonywanie pomiarów, obsługa elektronarzędzi,
 • drobne prace drogowe.
 • przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie co najmniej zawodowe (preferowany kierunek sanitarny/budowlany),
 • prawo jazdy kat. „B”,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu pracy, w trudnych warunkach atmosferycznych oraz w ruchu ulicznym,
 • dobry stan zdrowia,
 • dyspozycyjność.

 OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, praca w systemie zmianowym,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • szkolenia specjalistyczne. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • mile widziane referencje.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka lub w sekretariacie OPWiK znajdującego się pod tym samym adresem w terminie do dnia 07 stycznia 2020r.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Monter-konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Monter-konserwator sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.