Mistrz ds. remontów i montażu

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje pracowników na stanowisko:

MISTRZ DS. REMONTÓW I MONTAŻU

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy;
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Eksploatacji Sieci i Usług;
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony);

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • kierowanie i kontrola pracy podległych pracowników;
 • nadzór nad prawidłową eksploatacją, konserwacją, pracami remontowymi maszyn i urządzeń znajdujących się w gestii Zakładu Eksploatacji Sieci i Usług;
 • opracowanie potrzeb remontowych Zakładu w zakresie utrzymania pełnej sprawności obiektów. Prowadzenie, kompletowanie i sprawdzanie dokumentacji technicznej urządzeń i maszyn;
 • dbanie o terminowość i wysoką jakość wykonania zadań przez kierowany zespół pracowników, przez dopilnowanie przestrzegania instrukcji technologicznych, systematyczne szkolenie w zakresie metod pracy i kontrolę jakości jej wykonania;
 • nadzorowanie stosowania przez pracowników bezpiecznych metod pracy, przestrzegania przepisów bhp, prawidłowego posługiwania się sprzętem ochronnym i zabezpieczającym oraz postępowania zgodnego z przepisami przeciwpożarowymi i porządkowymi;
 • ewidencjonowanie maszynogodzin urządzeń i maszyn będących podstawą kwalifikowania ich do przeglądów i remontów;
 • prowadzenie książek przeglądów i prac remontowych maszyn i urządzeń;
 • opracowywanie instrukcji obsługi oraz konserwacji maszyn i urządzeń;
 • prowadzenie wystawionych zleceń zgodnie z obowiązującymi normami czasowymi i zużyciem materiałów.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie: wyższe, kierunek: mechanika i budowa maszyn, elektromechanika lub pokrewne;
 • minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku mistrz lub odpowiadającym;
 • doświadczenie w charakterze pełnienia nadzoru nad montażem i remontami urządzeń oraz instalacji przemysłowych/sanitarnych (minimum 5-letnie);
 • znajomość zagadnień z zakresu spawania rurociągów ( w tym spawanie stali kwasoodpornej);
 • znajomość zagadnień z zakresu remontów maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • znajomość obsługi komputera i programów komputerowych z zakresu MS Office (Word, Excel);
 • obsługa programów typu AUTOCAD;
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 • umiejętności w zakresie planowania, organizowania i kontroli pracy zespołu;
 • zaangażowanie, komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;
 • prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie;
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi;
 • szkolenia specjalistyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • CV;
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy;
 • mile widziane referencje.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka lub w sekretariacie OPWiK znajdującego się pod tym samym adresem w terminie do dnia 26 czerwca 2020r.

Aplikację można również przesyłać na adres: sekretariat@opwik.pl.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Mistrz ds. remontów i montażu.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko - mistrz ds. remontów i montażu, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.