Laborant w Zakładzie Uzdatniania Wody

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

LABORANT W ZAKŁADZIE UZDATNIANIA WODY

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Uzdatniania Wody,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo,
 • przewidywany okres zatrudnienia 6 miesięcy.

OPIS STANOWISKA:

 • pobór próbek wody do badań
 • przygotowywanie podłóż mikrobiologicznych
 • wykonywanie analiz fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody
 • mycie szkła laboratoryjnego
 • opracowywanie wyników badań i tworzenie dokumentacji 

WYKSZTAŁCENIE:

 • wyższe magisterskie o jednym z nw. kierunków:
  • chemia
  • biologia
  • mikrobiologia
  • biotechnologia
  • technologia żywności
  • ochrona środowiska
  • oceanografia. 

WYMAGANIA KONIECZNE:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość i umiejętność obsługi programu Microsoft Office.

  Mile widziane:
 • 2 lata doświadczenia zawodowego (praktyka laboratoryjna),
 • doświadczenie w wykonywaniu analiz fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych
 • znajomość zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i systemu ISO
 • umiejętność manualna przy wykonywaniu następujących czynności:
  • miareczkowanie,
  • pomiary spektrofotometryczne
  • pobór próbek wody,
  • wykonywanie analiz fizykochemicznych,
  • posiewy mikrobiologiczne,
  • przygotowanie podłóż mikrobiologicznych,
 • umiejętność przeliczania i przedstawiania wyników badań,
 • znajomość Norm Polskich i Europejskich dotyczących jakości wody.

 OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi. 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • mile widziane referencje.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka lub w sekretariacie OPWiK znajdującego się pod tym samym adresem w terminie do dnia 06 lutego 2020r.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: laborant w Zakładzie Uzdatniania Wody.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko laborant w Zakładzie Uzdatniania Wody, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.