Inkasent- monter wodomierzy

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

INKASENT- MONTER WODOMIERZY

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Obsługi Klienta,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).

OPIS STANOWISKA:

 • terminowe odczyty wskazań wodomierzy (zgodnie z okresem rozliczeniowym),
 • wystawianie faktur za dostarczoną wodę i odbiór ścieków,
 • kontrola legalności i poprawności zamontowania wodomierzy,
 • kontrola odczytu ważności cechy legalizacyjnej wodomierzy głównych i podliczników ogrodowych,
 • montaż modułów radiowych,
 • dbałość o powierzony sprzęt,
 • dbanie o właściwy wizerunek przedsiębiorstwa na zewnątrz poprzez zdobywanie zaufania odbiorców usług,
 • obsługa urządzenia inkasenckiego,
 • przyjmowanie i importowanie danych z odczytów wodomierzy,
 • monitorowanie ważności cech legalizacyjnych wodomierzy.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie min. średnie,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • podstawowa znajomość ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • podstawowa znajomość regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
 • prawo jazdy kat. B,
 • dysponowanie samochodem osobowym mile widziane,
 • znajomość topografii miasta Ostrołęka, miejscowości Rzekuń oraz Olszewo-Borki.

Dodatkowym atutem będzie wiedza z sektora gospodarki wodomierzowej. 

 OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • mile widziane referencje.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka lub w sekretariacie OPWiK znajdującego się pod tym samym adresem w terminie do dnia 12 grudnia 2019r.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Inkasent-monter wodomierzy.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Inkasent-monter wodomierzy, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.