Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Taryfy  dla zbiorowgo zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków             


Decyzja nr BI.RET.0704082018.TR z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrołęka, gminy Olszewo-Borki, gminy Rzekuń i gminy Lelis

Uchwała Nr 308/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 42/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 565/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 436/XLII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 265/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie miasta Ostrołęki na okres: od dnia 01 maja 2011 r. do 30 kwietnia 2012 r.

Uchwała Nr 60/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta Ostrołęki

Uchwała Nr VII/36/11 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Olszewo-Borki

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na dzień 01.01.2011 r.

Uchwała nr 349/XVLII/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrołęka.

Załącznik do projektu uchwały nr 349/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęka
Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - obowiązuje na terenie miasta Ostrołęka w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Ostrołęka.  Obowiązuje od 01 maja 2009 roku do 30 kwietnia 2010 roku.