Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


Ogłoszenie

Termin składania ofert


 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Obsługę geodezyjną prac inwestycyjnych i remontowych ".

31.01.2019 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Naprawę nawierzchni jezdni i chodników".

31.01.2019 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki) z Oczyszczalni ścieków w Ostrołęce".

07.01.2019 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Wymiana wodomierzy domowych z modułami radiowymi - II postępowanie".

21.12.2018 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Zakup energii elektrycznej na potrzeby OPWiK Sp. z o.o. w 2019r.".

10.12.2018 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Zakup energii elektrycznej na potrzeby OPWiK Sp. z o.o. w 2019r.".

09.11.2018 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawę w formie leasingu sprzętu do zimowego utrzymania dróg".

30.10.2018 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawę w formie leasingu sprzętu do zimowego utrzymania dróg".

05.10.2018 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Zakup pojazdu wielofunkcyjnego z osprzętem".

11.09.2018 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawę podchlorynu sodu do dezynfekcji wody pitnej".

20.07.2018 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż n/w sprzętu:
Tokarkę marki SLIVEN CU 400 produkcji bułgarskiej z roku 1990

29.06.2018 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z Oczyszczalni Ścieków przy ul. Chemicznej 2 w Ostrołęce".

24.05.2018 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych z podziałem na pakiety :
- pakiet 1 - Armatura wodociagowa
- pakiet 2 - Rury i kształtki do wody z PE
- pakiet 3 - Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U - pakiet 4 - Studnie kanalizacyjne
- pakiet 5 - Rury stalowe"

22.03.2018 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawę flokulantu do odwadniania osadów przefermentowanych".

27.03.2018 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki)".

25.01.2018 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Obsługę geodezyjną prac inwestycyjnych i remontowych realizowanych w 2018 roku".

Informacja o wyborze oferty

19.01.2018 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Usługi Transportowe przy robotach prowadzonych przez OPWiK Sp. z o.o. w 2018 roku".

Informacja o wyborze oferty

12.01.2018 r.
do godz. 11:45

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb OPWiK Sp. z o.o."

22.09.2017 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Sprzedaż i dostawa podchlorynu sodu do dezynfekcji wody pitnej".

Odpowiedzi na zadane pytania

17.08.2017 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Usługi Transportowe przy robotach prowadzonych przez OPWiK Sp. z o.o. na terenie miasta".

20.06.2017 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe) z Oczyszczalni Ścieków przy ul. Chemicznej 2 w Ostrołęce".

31.05.2017 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe)".

28.04.2017 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Naprawę nawierzchni jezdni i chodników w roku 2017 ".

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

28.04.2017 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawa materiałów wodociągowo- kanalizacyjnych z podziałem na pakiety:
- pakiet 1 – Armatura wodociągowa
- pakiet 2 - Rury i kształtki do wody z PE
- pakiet 3 – Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U
- pakiet 4 – Studnie kanalizacyjne
- pakiet 5 – Rury stalowe "

Informacja o wyborze oferty

12.04.2017 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:
"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o.o. przy ul. Kurpiowska 21 w Ostrołęce”.


Informacja z otwarcia ofert, z dnia 10.04.2017r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

10.04.2017 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawa wapna palonego do higienizacji osadów ściekowych".

15.03.2017 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Pakiet I: Dostawa oleju napędowego
Pakiet II: Dostawa oleju opałowego lekkiego".

22.03.2017 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawa flokulantu do odwadniania osadów przefermentowanych".

22.03.2017 r.
do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej 21”.

01.03.2017 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki)".

15.02.2017 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Wywóz osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu Oczyszczalni na teren wskazany przez Zamawiającego, oraz rozgarnięcie tych osadów na nawiezionych terenach".

15.02.2017 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Obsługę geodezyjną prac inwestycyjnych i rementowych realizowanych w roku 2017 ".

17.02.2017 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Zakup i dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników OPWiK Sp z o.o."

Odpowiedzi na zadane pytania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

01.08.2016 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Sprzedaż i dostawa podchlorynu sodu do dezynfekcji wody pitnej".

12.07.2016 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż n/w sprzętu:
Samochód Volkswagen T4 KOMBI 2.5 TDI, rok produkcji 1997

29.04.2016 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż n/w sprzętu:
Samochód Volkswagen T4 MIXT 2.5 TDI, rok produkcji 1998

29.04.2016 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawę materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych z podziałem na pakiety:
Pakiet 1 - Armatura wodociągowa
Pakiet 2 - Rury i kształtki do wody z PE
Pakiet 3 - Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U
Pakiet 4 - Studnie kanalizacyjne
Pakiet 5 - Rury i kształtki GRP
Pakiet 6 - Studnie betonowe"

04.04.2016 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż n/w sprzętu:
Samochód Volkswagen LT-46 FURGON 2.5 TDI

21.03.2016 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawa wapna palonego do higienizacji osadów ściekowych".

17.03.2016 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawa flokulantu do odwadniania osadów przefermentowanych".

16.03.2016 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Wywóz osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu Oczyszczalni na teren wskazany przez Zamawiającego, oraz rozgarnięcie tych osadów na nawiezionych terenach".

18.02.2016 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki)".

18.02.2016 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Obsługa geodezyjna prac inwestycyjnych i remontowych realizowanych w roku 2016 ".

17.02.2016 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż n/w sprzętu:
Koparko-ładowarka JCB 3CX SUPER

08.02.2016 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Zakup urządzeń do wyrywania wycieków na sieci wodociągowej
1. Pakiet 1 - Cyfrowy korelator 8 punktowy - 1 kpl.
2. Pakiet 2 - Bezprzewodowy rejestrator szumu wycieków - 15 szt.".

21.10.2015 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawę i wdrożenie Systemu Informacji Geograficznej (GIS)".

12.10.2015 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż n/w sprzętu:
Samochód Volkswagen LT-46 FURGON 2.5 TDI

03.08.2015 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym:
"Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynków użyteczności publicznej:
- budynek administracyjny przy ul. Kurpiowska 21.
- budynek socjalno - biurowy przy ul. Chemicznej 1".

16.07.2015 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż n/w sprzętu:
Samochód Volkswagen LT-46 FURGON 2.5 TDI

03.07.2015 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawa materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych".

08.07.2015 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Sprzedaż i dostawa podchlorynu sodu do dezynfekcji wody pitnej".

08.07.2015 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż n/w sprzętu:
1. Beczka asenizacyjna PN-90-T z kompresorem ssącym
2. Samochód Volkswagen LT-46 FURGON 2.5 TDI

19.06.2015 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż n/w sprzętu:
1. Ciągnik rolniczy URSUS 1234
2. Beczka asenizacyjna PN-90-T z kompresorem ssącym
3. Samochód Volkswagen LT-46 FURGON 2.5 TDI

25.05.2015 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Modernizacja obudowy studni głębinowych nr 4A i 8 bis na terenie ujęcia wody SUW Ostrołęka".

26.05.2015 r.
do godz. 11:30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Pakiet I: Dostawa oleju napędowego
Pakiet II: Dostawa oleju opałowego lekkiego".

18.03.2015 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawa wapna palonego do higienizacji osadów ściekowych".

17.03.2015 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki)".

18.02.2015 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Wywóz osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu Oczyszczalni na teren wskazany przez Zamawiającego, oraz rozgarnięcie tych osadów na nawiezionych terenach".

18.02.2015 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawa flokulantu do odwadniania osadu przefermentowanego".

18.02.2015 r.
do godz. 12:00
Termin przedłużony do:
25.02.2015 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Obsługa geodezyjna prac inwestycyjnych i remontowych realizowanych w roku 2015".

12.01.2015 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Sprzedaż i dostawa podchlorynu sodu do dezynfekcji wody pitnej".

08.07.2014 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Modernizacja obudowy studni głębinowych na terenie ujęcia wody SUW Ostrołęka".

23.06.2014 r.
do godz. 11:30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Zakup i dostawa odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników OPWiK Sp. z o.o.".

15.04.2014 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawa wapna palonego do higienizacji osadów ściekowych".

17.03.2014 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawa flokulantu do odwadniania osadów przefermentowanych".

19.03.2014 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawa wapna palonego do higienizacji osadów ściekowych".

05.03.2014 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki)".

21.02.2014 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Wywóz osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu Oczyszczalni na teren wskazany przez Zamawiającego, oraz rozgarnięcie tych osadów na nawiezionych terenach".

18.02.2014 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawa flokulantu do odwadniania osadów przefermentowanych".

14.02.2014 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Obsługa geodezyjna prac inwestycyjnych i remontowych realizowanych w roku 2014".

16.01.2014 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Wywóz osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu Oczyszczalni na teren wskazany przez Zamawiającego, oraz rozgarnięcie tych osadów na nawiezionych terenach".

16.10.2013 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Okresowe przeglądy obiektów budowlanych za rok 2013".

27.09.2013 r.
do godz. 9:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawę koagulantu typu siarczan żelazowy do Oczyszczalni Ścieków w Ostrołęce".

14.08.2013 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Zakup i zabudowa nowych obudów studni głębinowych SUW Kurpiowska".

24.06.2013 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Sprzedaż i dostawę podchlorynu sodu do dezynfekcji wody pitnej dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kurpiowskiej w Ostrołęce".

25.06.2013 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawę flokulantu do odwadniania osadu przefermentowanego".

22.05.2013 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawę wapna palonego do higienizacji osadów ściekowych".

15.03.2013 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Sprzedaż i dostawa oleju napędowego i oleju opałowego lekkiego, z podziałem na pakiety: Pakiet I - Dostawa oleju napędowego oraz Pakiet II - Dostawa oleju opałowego lekkiego".

15.03.2013 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Transport osadów ściekowych wraz z załadunkiem na terenie Oczyszczalni Ścieków".

08.03.2013 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki) z Oczyszczalni ścieków w Ostrołęce".

28.02.2013 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawę wapna palonego do higienizacji osadów ściekowych".

28.02.2013 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu na:
"Dostawa gruntu przepuszczalnego (piasku) oraz kruszywa mineralnego (żwir) 8-16 mm do wymiany gruntu przy budowie sieci wod.-kan. przez OPWiK Sp. z o.o. w 2013r.".

30.01.2013 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu na:
"Wynajem od 1 do 3 samochodów ciężarowych oraz koparko-ładowarki wraz z obsługa przy robotach prowadzonych na terenie miasta przez OPWiK Sp. z o.o.".

30.01.2013 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o sprzedaży:
"Asortymentu wodociągowo-kanalizacyjnego".

-

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Obsługę geodezyjną prac inwestycyjnych i remontowych w zakresie sieci wod. - kan. realizowanych w roku 2013".

12.12.2012 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na:
"Samochód marki Volkswagen Transporter T4 2.5 TDI, moc 75 kW (102 KM), rok produkcji 1999, kolor niebieski, 9 miejscowy, klimatyzacja mechaniczna.".

23.10.2012 r.
do godz. 10:00

Spółdzielnia Mieszkaniowa CENTRUM ogłasza zamówienie na:
"Docieplenie stropodachów budynków mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce"

14.09.2012 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Zakup i zabudowę nowych obudów studni głębinowych SUW Ostrołęka".

29.08.2012 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostosowanie układów pomiarowo - rozliczeniowych na obiekcie SUW Kurpiowska do usług TPA".

28.06.2012 r.
do godz. 11:30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Sprzedaż i dostawa podchlorynu sodu do dezynfekcji wody pitnej dla Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kurpiowskiej w Ostrołęce".

28.06.2012 r.
do godz. 09:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
Dostawę asortymentu laboratoryjnego dla potrzeb OPWIK Sp. z o.o. z podziałem na pakiety:

Pakiet I - akcesoria laboratoryjne
Pakiet II - odczynniki laboratoryjne
Pakiet III - odczynnik Nesslera
Pakiet IV - odczynniki do oznaczaniu chloru
Pakiet V - odczynniki i akcesoria mikrobiologiczne
Pakiet VI - filtry membranowe do mikrobiologii
Pakiet VII - testy kuwetowe

14.06.2012 r.
do godz. 11:30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawa flokulantu do odwadniania osadów przefermentowanych".

29.06.2012 r.
do godz. 12:00

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. ogłasza przetarg na sprzedaż:

"Samochodu specjalnego dwufunkcyjnego SCK - 5zR WUKO"

Cena wywoławcza: 200.000zł netto.

11.06.2012 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Okresowe przeglądy obiektów budowlanych".

05.06.2012 r.
do godz. 09:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawę ubrań ochronnych i roboczych dla pracowników OPWiK Sp. z o.o.".

18.04.2012 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawę ziemi do wymiany gruntu przy budowie sieci wod.-kan. przez OPWiK Sp. z o.o. w 2012r.".

22.03.2012 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Wywóz osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu Oczyszczalni na teren wskazany przez Zamawiającego, oraz rozgarnięcie tych osadów na nawiezionych terenach".

16.03.2012 r.
do godz. 11:50

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Ponowną legalizację wodomierzy SENSUS".

05.03.2012 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Wywóz osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu Oczyszczalni na teren wskazany przez Zamawiającego, oraz rozgarnięcie tych osadów na nawiezionych terenach". UNIEWAŻNIONY

15.02.2012 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki)".

15.02.2012 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Dostawę wapna palonego do higenizacji osadów ściekowych".

15.02.2012 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

Badanie fizykochemiczne gleb i komunalnych osadów ściekowych.

18.01.2012 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na:

Samochód specjalny ssąco- płuczący do ciśnieniowego udrażniania kanalizacji produkcji WUKO ŁódĽ, model SCK-5zR na podwoziu Renault Premium 320.2656 x 2x4 w wersji zimowej do pracy w warunkach do -15°C. Pompa wody URACA KD 716-G o wydajności 333L/min. i ciśnieniu roboczym 170 bar, kompresor WPT-720/HFR- Battioni Pagani.

Cena wywoławcza: 205.000zł netto.

03.02.2012 r.
do godz. 09:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Naprawę nawierzchni jezdni i chodników w roku 2012 r.".

16.12.2011 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Obsługę geodezyjną prac inwestycyjnych i remontowych w zakresie sieci wod.- kan. realizowanych w roku 2012".

12.12.2011 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji z ogłoszeniem na:
"Dostawę, wdrożenie i serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem narzędziowym i sprzętem komputerowym"

23.11.2011 r.
do godz. 11:30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:
"Opracowanie dokumentacji projektowej kanału zrzutowego ścieków oczyszczonych."

19.10.2011 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawa i montaż systemu telewizji przemysłowej"

21.09.2011 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż:
"Samochódu ciężarowego STAR 1142, skrzyniowego, wywrot trójstronny, rok produkcji 1991, pojemność silnika 6842 cm3, ładowność 6300kg."

05.08.2011 r.
do godz. 09:30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę pojazdu specjalnego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody dla OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce"

20.07.2011 r.
do godz. 11:30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż wodomierzy w ilości 13 sztuk na kolektorach technologicznych I st. i II st. filtracji w SUW Kurpiowska w Ostrołęce"

27.06.2011 r.
do godz. 09:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę podchlorynu sodu do dezynfekcji wody pitnej dla stacji uzdatniania wody"

16.06.2011 r.
do godz. 09:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę flokulantu do odwadniania osadu przefermentowanego"

25.05.2011 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę i montaż wodomierzy w ilości 13 sztuk na kolektorach technologicznych I st. i II st. filtracji w SUW Kurpiowska w Ostrołęce"

27.04.2011 r.
do godz. 09:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup materiałów wodociągowo-kanalizacyjnych".

15.04.2011 r.
do godz. 09:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Sprzedaż i dostawę oleju napędowego oraz oleju opałowego".

04.03.2011 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Odbiór i unieszkodliwianie lub odzysk odpadów o kodzie 19 08 01 (skratki) z Oczyszczalni Ścieków w Ostrołece."

16.02.2011 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Dostawę wapna palonego do higienizacji osadów ściekowych"

16.02.2011 r.
do godz. 12:15

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Wywóz osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z terenu Oczyszczalni na teren wskazany przez Zamawiającego, oraz rozgarnianie tych osadów na nawiezionych terenach."

16.02.2011 r.
do godz. 12:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  "Wynajem samochodów ciężarowych o ładowności 12-15 ton oraz koparki-ładowarki na 2011r."

10.01.2011 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  "Naprawę nawierzchni jezdni i chodników w roku 2011".

21.12.2010 r.
do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  "Obsługę geodezyjną prac inwestycyjnych i remontowych w zakresie sieci wod.-kan. realizowanych w roku 2011 r. ".

21.12.2010 r.
do godz. 11:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  "Dostawę przydomowych przepompowni ścieków w ilości 4 sztuk.".

23.11.2010 r.
do godz. 11:30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  "Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Rolnej w Ostrołęce i wykonanie sieci wodociągowej z RUR PE 160 mm w ul. Rolnej w Ostrołęce.".

03.11.2010 r.
do godz. 11:30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Sprzedaż wiaty o konstrukcji stalowej"

03.11.2010 r.
do godz. 9.00

Ogłoszenie w sprawie składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2010 rok

25.10.2010 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  "Dostawę przepompowni ścieków do zabudowy na sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wybickiego w Ostrołęce".

18.10.2010 r.
do godz. 11.30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  "Dostawę przepompowni ścieków do zabudowy na sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łęczysk w Ostrołęce".

18.10.2010 r.
do godz. 11.30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:  "Dostawę koagulantu typu siarczan żelazowy do Oczyszczalni Ścieków w Ostrołęce".

19.08.2010 r.
do godz. 9.00