11-01-2023

Komunikat

Rada Nadzorcza Spółki informuje, iż na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2023 r. podjęła uchwały dotyczące zmian w Zarządzie spółki:

1. Z dniem 12 stycznia 2023 r.  powołuje Pana Rafała Lisa dotychczas zajmującego stanowisko Wiceprezesa Zarządu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Ostrołęce.

2. Z dniem 12 stycznia 2023 r.  powołuje Pana Marka Kurhana, dotychczas zajmującego stanowisko kierownika Zakładu Uzdatniania Wody do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Ostrołęce.