15-07-2022

KOMUNIKAT

Przewodniczący Rady Nadzorczej Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. informuje, że w dniu 15.07.2022 r. uchwałą nr 18 /2022  Rady Nadzorczej  OPWiK sp. z o. o. została odwołana z funkcji Wiceprezesa Zarządu OPWiK sp. z o. o. Pani Agnieszka Kulikowska.

Uchwałą nr 19/2022 Rady Nadzorczej OPWiK sp. z o. o. z dnia 15.07.2022 r. do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu w OPWiK sp. z o. o. z dniem 18.07.2022 r. został powołany Pan Rafał Lis.