Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


ADRES SIEDZIBY:             

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka

Tel. centrala: + 48 (29) 760-32-61 do 63 Fax. (29) 769-47-36

 REGON 550388739    NIP 758-000-03-44

Opłatę za zużytą wodę i odprowadzone ścieki można uiścić w kasie Spółki Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 14:00.

Należność można również regulować przelewem na konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 91 2030 0045 1110 0000 0284 6290

Uwaga!! Zmiana rachunku bankowego BGŻ BNP Paribas S.A. 91 2030 0045 1110 0000 0284 6290


kliknij - uzyskasz powiększenie

     

Tel. centrala: 29/ 760-32-61   Fax. 29/ 769-47-36

WYKAZ NUMERÓW WEWNĘTRZNYCH:

Sekretariat

e-mail: sekretariat@opwik.pl 

29/760-32-61

Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Obsługi Odbiorców

 

29/769-47-46

Główny Księgowy

 

29/769-47-63

Kierownik Działu Księgowo-Finansowego

 

29/769-47-69

Dział Spraw Pracowniczych

 

29/769-47-54

Specjalista ds. bhp i ppoż.

Inspektor Ochrony Danych

29/769-47-37

Energetyk

 

29/769-47-73

Dział Informatyki

 

29/769-47-61

 

 BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Kierownik

29/769-47-60

Wnioski, wodomierze, zgłaszanie awarii (7:00-15:00)

29/769-47-57

Rozliczenia odbiorców, faktury

29/769-47-55

Kasa

29/769-47-53

 

 ZAKŁAD SIECI I OBSŁUGI ODBIORCÓW

Kierownik

 

29/769-47-31

Mistrz ds. sieci wod.-kan.

 

29/769-47-32

Mistrz ds. sieci wod.-kan.

   

29/769-47-67

Warunki techniczne

 

29/769-47-56

Inwestycje

 

29/769-47-62

 

 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ

Kierownik

 

29/769-47-44

 

 ZAKŁAD LOGISTYKI I SPRZEDAŻY

Kierownik

 

29/769-47-66

Mistrz ds. Logistyki i Sprzedaży

 

29/769-47-49

 

 ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY

Kierownik

 

29/769-47-40

Zastępca kierownika

 

29/769-47-42

Technolog

 

29/769-47-50

Dyspozytornia (zgłaszanie awarii po 15:00)

   

29/769-47-59

 

 ZAKŁAD OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Kierownik

 

29/769-55-22

Technolog

 

29/766-55-24 wew. 24

 

 POGOTOWIE  KANALIZACYJNE

 

994