Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych próbek wody pod względem fizykochemicznym i mikrobiologicznym stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi wydając stosowne decyzje. Poniżej przedstawiamy kopie tych Decyzji.

Decyzja PPIS w Ostrołęce z 20.12.2018r.   dla miasta Ostrołęka

Decyzja PPIS w Ostrołęce z 20.12.2018r.   dla Gminy Olszewo Borki

Decyzja PPIS w Ostrołęce z 30.12.2014r.   dla miasta Ostrołęka

Decyzja PPIS w Ostrołęce z 30.12.2014r.   dla Gminy Olszewo Borki

Decyzja PPIS w Ostrołęce z 27.12.2012r.   dla miasta Ostrołęka

Decyzja PPIS w Ostrołęce z 27.12.2012r.   dla Gminy Olszewo Borki

Decyzja PPIS w Ostrołęce z 26.06.2012r.   dla miasta Ostrołęka

Decyzja PPIS w Ostrołęce z 28.12.2011r.   dla Gminy Olszewo Borki

Decyzja PPIS w Ostrołęce z 30.12.2011r.   dla miasta Ostrołęka

Decyzja PPIS w Ostrołęce z 25.06.2011r.  dla Gminy Olszewo Borki

Decyzja PPIS w Ostrołęce z 23.09.2011r. dla miasta Ostrołęka  

Decyzja PPIS w Ostrołęce z dnia 01.06.2006r.  

Decyzja PPIS w Ostrołęce dla miasta Ostrołęka z dn. 23-09-2011 r.

Decyzja PPIS w Ostrołęce z dnia 01.06.2006r.  

Decyzja PPIS w Ostrołęce z dnia 15.03.2006r.  

Decyzja PPIS w Ostrołęce z dnia 23.01.2006r.  

Decyzja PPIS w Ostrołęce z dnia 29.12.2005r.  

Decyzja PPIS w Ostrołęce z dnia 23.11.2005r.  

Decyzja PPIS w Ostrołęce z dnia 17.10.2005r.  

Decyzja PPIS w Ostrołęce z dnia 12.09.2005r.  

Decyzja PPIS w Ostrołęce z dnia 04.08.2005r.  

Decyzja PPIS w Ostrołęce z dnia 09.06.2005r.  


Wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417)


Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.