Ogłoszenie

Termin składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:
"Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o.o. przy ul. Kurpiowska 21 w Ostrołęce”.

10.04.2017 r.
do godz. 12:00

Zapytanie ofertowe na:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej 21”.

01.03.2017 r.
do godz. 12:00


 


Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.