Tytuł Projektu: 
„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o. o.
w Ostrołęce poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne i wykorzystanie OZE”

- Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna
Nr projektu: RPMA.04.02.00-14-4593/16-00
Wartość projektu: 2 163 823, 31 zł
Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 1 323 736, 60 zł


OPWiK Sp. z o.o. ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka, tel. 29 760-32-61
e-mail:
sekretariat@opwik.pl