Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

ul. Kurpiowska 21
07 - 410 Ostrołęka
woj. mazowieckie
telefon 029 760 32 61
telefon bezp. 029 769 47 46 
fax. 029 769 47 36
e-mail: jrpziemska@opwik.pl


OPWiK Sp. z o.o. ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka, tel. 29 760-32-61 do 63
e-mail:
sekretariat@opwik.pl