E-f@ktura

Ułatwienia w otrzymywaniu faktur
 

Informujemy, że Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. mając na uwadze skrócenie czasu dostarczania faktur do klientów, wprowadziło możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną. Z usługi można skorzystać po wyrażeniu pisemnej zgody i podaniu adresu e-mail.

e-faktura zastępuje tradycyjną, papierową fakturę i posiada taką samą wartość prawną jak dokument papierowy, a tym samym jest akceptowana przez Urzędy Skarbowe.

e-faktura będzie wystawiana na podstawie odczytu wykonanego przez inkasenta, a następnie wysyłana na adres e-mail Odbiorcy.

Usługa e-faktura sprawi, że dostęp do faktury będzie możliwy ze znacznym wyprzedzeniem (eliminuje się czas doręczenia) oraz uzyskuje się pewność, że e-faktura nie zginie, a dane Odbiorcy nie trafią w niepowołane ręce (e-faktura jest udostępniana wyłącznie konkretnemu Odbiorcy).
 
Formularz oświadczenia Odbiorcy usług o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej jest dostępny poniżej oraz w Dziale Obsługi Klienta, ul. Kurpiowska 21.


Oświadczenie o akceptacji faktur elektronicznych

 

Oryginał wypełnionego formularza prosimy dostarczyć do Działu Obsługi Klienta.