Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W celu ułatwienia współpracy i kontaktu z OPWiK zamieszczamy druki i formularze, które pozwolą Państwu zaoszczędzić czas przy załatwianiu spraw. Wypełnione wnioski prosimy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta.

Umowa (wzór) o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Umowa (wzór) o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków z właścicielem / zarządcą budynku wielolokalowego

Podanie o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej do istniejącego / projektowanego* budynku mieszkalnego, usługowo - handlowego...

Wniosek o wydanie zapewnienia odnośnie możliwości podłączenia istniejącego / projektowanego* budynku mieszkalnego / usługowo-handlowego* na działce

Wniosek o wydanie warunków technicznych do projektowania sieci wodno-kanalizacyjnej.

Podanie o wykonania przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego...

Zlecenie na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego...

Podanie o dokonanie odbioru technicznego wykonanego przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej do budynku...

Wniosek na montaż wodomierza do podlewania zieleni

Zlecenie montażu wodomierza w budynku mieszkalnym mieszkalnym / handlowym do celów podlewania zieleni na posesji...

Zlecenie wymiany uszkodzonego wodomierza w budynku mieszkalnym jednorodzinnym / handlowo-usługowym...

  

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.