Biuro Obsługi Klienta

Opłatę za zużytą wodę i odprowadzone ścieki można uiścić w kasie Spółki Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 14:00

Należność można również uregulować przelewem na konto:

Bank Pekao S.A. 78 1240 5787 1111 0010 8720 5632