KOMUNIKAT

15-11-2021

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 15 listopada 2021 r. wystąpiła awaria na sieci wodociągowej w ul. gen. Sucharskiego w Ostrołęce. W związku z tym nastąpi przerwa dostawy wody w ulicach: gen. Sucharskiego 1, 3, 5, 7, ul. gen. Kleeberga 10 oraz do budynku szkoły III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce.  

Usuwanie awarii wodociągowej przewidywane jest do godziny  13:00.  

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.