KOMUNIKAT

02-09-2019

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością dostosowania treści umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2018.1152) oraz uchwały Rady Miasta Ostrołęki nr 96/VIII/2019 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. od dnia 02.09.2019 r. wprowadza nowy wzór umów w relacjach ze swoimi Odbiorcami Usług.

Zawarte w regulaminie i umowie aktualizacje nie wpłyną na zmianę ceny usług, a jedynie usprawnią świadczenia w zakresie obsługi Klienta jak również mają na celu ochronę interesów odbiorców.

 

         Mając powyższe na uwadze, OPWiK Sp. z o.o. zaprasza wszystkich Klientów do Działu Obsługi Klienta przy ul. Kurpiowskiej 21 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 w celu zapoznania się treścią nowej umowy i  jej podpisania w miejsce dotychczas obowiązującej. Niezbędnym dokumentem do przygotowania nowej umowy jest dowodu osobisty oraz  dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa najmu, nr księgi wieczystej).

        

         Jednocześnie informujemy, że OPWiK Sp. z o.o. wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów i zaprasza do aktywacji bezpłatnej usługi „POWIADOMIENIA E-FAKTURA/SMS”, która informuje Państwa o awariach, wystawionych fakturach oraz bieżącym saldzie w formie elektronicznej i jest kolejnym krokiem zmierzającym do poszerzenia kontaktu z klientem oraz  usprawnienia obsługi. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://www.opwik.pl/powiadomienia

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 29 769 47 55 lub 29 769 47 57.

 

Z poważaniem

Zarząd OPWiK